Misja Cechu Rzemiosł

Cech Rzemiosł w Łasku jest organizacją lokalną o charakterze społecznym, zawodowym i gospodarczym.

Główną misją Cechu jest działalność na rzecz i dla dobra zrzeszonych rzemieślników/przedsiębiorców oraz stały rozwój środowiska rzemieślniczego.

Organizuje oraz sprawuje nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych. Prowadzi działania integrujące lokalną przedsiębiorczość oraz aktywizuje członków do działań gospodarczych i społecznych. Reprezentuje rzemieślników wobec władz administracyjno-samorządowych, innych organizacji i instytucji. Informuje i doradza w zakresie przepisów prawa rzemieślniczego, prawa pracy, przepisów finansowo-księgowych, ubezpieczeniowych, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Istotną częścią działalności Cechu jest również działanie na rzecz rozwoju miasta oraz społeczności łaskiej poprzez prowadzenie różnego rodzaju inicjatyw i przedsięwzięć.

Budynek Cechu Rzemiosł - fot. rok 2017
Budynek Cechu Rzemiosł - Fot 2017

 

Zapraszamy osoby prowadzące rzemieślniczą działalność gospodarczą do zrzeszania się w naszej organizacji.

Koszt członkostwa: 35 zł. Składka miesięczna