Organy

Skład Zarządu Cechu na lata 2021 - 2025

 1. Starszy Cechu - Adam Krawiec
 2. Pierwszy Podstarszy - Grzegorz Kępa
 3. Sekretarz - Małgorzata Kacprzak
 4. Skarbnik - Waldemar Grzesiak
 5. Członek Cechu - Marian Dobosz

Delegaci Izby

 1.  Adam Krawiec 
 2.  ŚP Zygmunt Grzesiak

Skład Komisji Rewizyjnej

 1. Przewodniczący - Robert Łyżwa
 2. Z-ca Przewodniczącego - Sylwester Woźniak
 3. Sekretarz - Leszek Tadych
 4. Członek Cechu - Przemysław Gwis

Skład Sądu Cechowego

 1.  Przewodniczący - ŚP Zygmunt Grzesiak
 2. Z-ca Przewodniczącego - Michał Konieczny
 3. Sekretarz - Piotr Wójtowicz
 4. Członek Cechu - Bogumiła Krawiec

 

Zapraszamy osoby prowadzące rzemieślniczą działalność gospodarczą do zrzeszania się w naszej organizacji.

Koszt członkostwa: 35 zł. Składka miesięczna