Przystąpienie do Cechu

Dokumenty wymagane do zarejestrowania się na członka Cechu.

Dla osób szkolących:

  • wpis do ewidencji gospodarczej
  • decyzja, NIP i REGON
  • dane osobowe wynikające z dowodu osobistego (PESEL)
  • dyplom mistrzowski, bądź dyplom ukończonych studiów w danym zawodzie lub świadectwo ukończenia technikum branżowego
  • zaświadczenie ukończenia kursu pedagogicznego

Dla osób nie szkolących:

  • wpis do działalności ewidencji gospodarczej
  • decyzja, NIP i REGON
  • dane osobowe wynikające z dowodu osobistego (PESEL)

Zapraszamy osoby prowadzące rzemieślniczą działalność gospodarczą do zrzeszania się w naszej organizacji.

Koszt członkostwa: 35 zł. Składka miesięczna