Kształcenie zawodowe uczniów

Cech Rzemiosł w Łasku sprawuje nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych. Warunkiem przyjęcia ucznia na praktykę jest: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w określonym zawodzie oraz oświadczenie dotyczące formy dokształcania teoretycznego.

Wykaz zawodów w których aktualnie uczeń może podjąć naukę:

 • fryzjer
 • operator procesów introligatorskich
 • elektromechanik
 • mechanik pojazdów samochodowych 
 • blacharz samochodowy
 • lakiernik samochodowy
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • elektryk
 • stolarz
 • ślusarz
 • murarz
 • dekarz
 • cukiernik
 • piekarz
 • tapicer
 • rzeźnik-wędliniarz
 • monter sieci i instalacji  sanitarnych 
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Zapraszamy osoby prowadzące rzemieślniczą działalność gospodarczą do zrzeszania się w naszej organizacji.

Koszt członkostwa: 35 zł. Składka miesięczna