Egzaminy

Dokumenty na egzaminy czeladniczo-mistrzowskie składane są w biurze Cechu, a następnie przekazywanie do Izby Rzemieślniczej w Łodzi. W zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, blacharz samochodowy, egzaminy są przeprowadzane w naszym Cechu, natomiast pozostałe w Izbie Rzemieślniczej w Łodzi. Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie wydaje Izba Rzemieślnicza w Łodzi. Dyplomy te uznawane są poza granicami naszego kraju bez obowiązku nostyfikacji.

Dokumenty wymagane do egzaminu mistrzowskiego:

 1. Jedna fotografia 35x42 mm (czytelnie podpisana)
 2. Świadectwo czeladnicze
 3. Dowód osobisty
 4. Zaświadczenie o praktyce
 5. Świadectwo ukończenia szkoły
 6. Opłata za egzamin 
 7. NIP osoby opłacającej egzamin
 8. PESEL osoby zdającej egzamin

Dokumenty wymagane do egzaminu czeladniczego:

 1. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format 35x42 mm)
 2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
 3. Zaświadczenie wystawione przez pracodawcę
 4. Opłata za egzamin
 5. Numer telefonu zdającego

Opłaty za egzaminy należy dokonać na konto Izby Rzemieślniczej w Łodzi
31 8784 0003 0005 0010 0004 0401

Zapraszamy osoby prowadzące rzemieślniczą działalność gospodarczą do zrzeszania się w naszej organizacji.

Koszt członkostwa: 35 zł. Składka miesięczna