Walne Zgromadzenie Członków Cechu 2015

Dodane przez admincech - sob., 04/07/2015 - 21:45
Walne Zgromadzenie Członków Cechu 2015

Zgodnie ze statutem naszej organizacji w dniu 10 czerwca 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu, podczas którego obowiązkiem organów samorządowych jest coroczne złożenie sprawozdania z działalności wybranych na okres 4 - letniej kadencji organów tj. Zarządu Cechu , Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Cechowego.

Członkowie Cechu po wysłuchaniu przedłożonych sprawozdań udzielili Starszemu Cechu Zygmuntowi Grzesiakowi oraz poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium za 2014 rok.

W zebraniu uczestniczył Z-ca Prezesa Zarządu Izby Rzemieślniczej w Łodzi p. Bogusław Miazek, który w swej wypowiedzi przybliżył zebranym problemy rzemiosła w skali kraju oraz województwa łódzkiego, sprawy szkoleniowe, zmniejszającą się liczbę uczniów chętnych do nauki zawodu oraz słabą reprezentację rzemiosła na forum krajowym. Zebrani zatwierdzili uchwałę Komisji Uchwał i Wniosków jako wytyczne do dalszej pracy w roku bieżącym i przyszłym.

Zapraszamy osoby prowadzące rzemieślniczą działalność gospodarczą do zrzeszania się w naszej organizacji.

Koszt członkostwa: 25 zł. Składka miesięczna